W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie powyższe dotyczące dostępności ma zastosowanie do strony: www.mps.torun.pl.

Data publikacji strony: 2023-01-30

Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki PDF, dokumenty PDF, skany – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych zgodnie ze standardem.

Pierwszy link na stronie internetowej oraz podstronach umożliwia bezpośrednie przejście do danej treści strony.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, na stronie internetowej Przychodni nie ma możliwości skorzystania z funkcji tłumacza migowego.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Miejska Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-02-23

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisława Polakowska, e-mail: przelozona@mps.torun.pl lub telefonicznie 56 611 99 09.

Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Zdzisława Polakowska. Kontakt: przelozona@mps.torun.pl, tel. 56-611-99-09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu odpowiada Zdzisława Polakowska, przelozona@mps.torun.pl, tel.56-611-99-09.

Informacje na temat procedury

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 
 
 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna

W zakresie dostępności architektonicznej

Budynki A i B przy ul. Uniwersyteckiej 17

Wejście do nowego budynku (od strony Muzeum Etnograficznego) z podjazdem dla ambulansów i pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (drzwi o odpowiedniej szerokości pozbawione progu). Wewnątrz toalet znajdują̨ się̨ barierki ułatwiające poruszanie się̨ osób z niepełnosprawnością̨.

Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.

Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.

W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów.

Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.

W Przychodni istnieje możliwość skorzystania z usług w zakresie komunikowania się w języku migowym.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Przed wjazdem na teren Przychodni wydzielone są miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych -–7 miejsc parkingowych.

Budynek Ośrodka Rehabilitacji Dziennej przy ul. Łyskowskiego 15

Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (drzwi o odpowiedniej szerokości pozbawione progu). Wewnątrz toalet znajdują̨ się̨ barierki ułatwiające poruszanie się̨ osób z niepełnosprawnością̨.

Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.

W Przychodni zainstalowany jest system monitoringu umożliwiający stałą obserwację miejsc oczekiwania pacjentów.

Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje opisane miejsca. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Przed wjazdem na teren Przychodni wydzielone jest miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych - 1 miejsce parkingowe.

Poradnia POZ przy ul. Smoczej 11/13 (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej)

Podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku bez przeszkód w postaci progów.

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (drzwi o odpowiedniej szerokości pozbawione progu). Wewnątrz toalet znajdują̨ się̨ barierki ułatwiające poruszanie się̨ osób z niepełnosprawnością̨.

Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.

Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.

Personel rejestracji w godzinach pracy przychodni monitoruje miejsca oczekiwania pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej.

Poradnia POZ przy ul. Watzenrodego 12a/2 (budynek firmy BUD-TECH)

Wejście do budynku bez przeszkód w postaci progów.

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).

Wszystkie gabinety posiadają odpowiednie oświetlenie.

Gabinety zabiegowe wyposażone są w kozetki do badania oraz fotele zabiegowe.

Personel w godzinach pracy przychodni monitoruje miejsca oczekiwania pacjentów. W przypadku stwierdzenia przez pracownika rejestracji sytuacji mogącej sugerować stan zagrożenia życia pacjenta lub innych osób znajdujących się przed gabinetami zostaje wdrożone postępowanie zgodne z procedurą postępowanie w stanach zagrożenia życia.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do większości obiektów użyteczności publicznej, w tym do budynków opieki zdrowotnej

Przed wjazdem na teren Przychodni wydzielone jest miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych - 2 miejsce parkingowe.

Aplikacje mobilne

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Aby zaplanować swoją wizytę w poradni specjalistycznej lub pracowni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej prosimy o kontakt email: rejestracja.poradnie@mps.torun.pl  lub telefoniczny  56-611-99-00 od poniedziałku do piątku w godz.7:00-18:00.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi w zakresie komunikowania się w języku migowym.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem pod adresem email: rejestracja.poradnie@mps.torun.pl

Po zgłoszeniu wniosku przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w celu zapewnienia komunikacji, określonymi we wniosku, pracownik Przychodni kontaktuje się lub schodzi do klienta/pacjenta do pomieszczenia/gabinetu, które umożliwia taką obsługę.

Rejestracja mieści się w Budynku B I piętro. Wejście od strony dziedzińca – winda lub od strony Muzeum.

Koordynator ds. dostępności Zdzisława Polakowska email: przelozona@mps.torun.pl

 

Dodatkowe informacje

Plan działania Koordynatora do spraw dostępności na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata 2023-2024.

Na podstawie art.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

L.p. Zakres działalności Sposób realizacji Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy Termin
1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Publikacja na stronie BIP i na stronie internetowej podmiotu danych kontaktowych Koordynatora ds. dostępności  Opiekun strony BIP

Opiekun strony internetowej
Niezwłocznie
2. Analiza stanu obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Przegląd stanu budynku pod kątem dostępności architektonicznej
Przegląd w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej 
Koordynator ds. dostępności 1 x w roku    czerwiec-lipiec
3. Monitorowanie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Przegląd i aktualizacja działalności Zakładu pod względem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Koordynator ds. dostępności Dwa razy w roku w maju i listopadzie
4. Zapewnienie szkoleń z zakresu
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Prowadzenie wewnętrznych szkoleń, które mają na celu:
- informowanie  o odpowiedzialności wszystkich pracowników za poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, we wszystkich obszarach dostępności: architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnym;
- wzrost świadomości pracowników na temat różnych rodzajów niepełnosprawności
-  prawidłowe zachowania  w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami
Koordynator ds. dostępności 1x w roku