Konkursy ofert

Konkursy ofert

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH od 01.01.2019 r.

Miejska Przychodnia  Specjalistyczna w Toruniu, ul. Uniwersytecka 17 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   (art. 26  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  j. t. Dz. [...]

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostycznych

Toruń, dnia 21.07.2017 r.     OGŁOSZENIE     Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Uniwersytecka 17 ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu badań [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne

Toruń, 22 marca 2017 r.   Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i [...]

KONKURS OFERT UZUPEŁNIAJĄCY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH XI 2016 - zakończony

Miejska Przychodnia  Specjalistyczna w Toruniu, ul. Uniwersytecka 17 ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych   ( art. 26  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności [...]

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Zakończony

Miejska Przychodnia  Specjalistyczna w Toruniu, ul. Uniwersytecka 17 ogłasza konkurs ofert uzupełniający na udzielanie świadczeń zdrowotnych   (art. 26  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności [...]

metryczka